Предлагани от нас услуги:

 

 - Комплексно проектиране на сгради и съоражения

 - Цялостно проектиране на плувни и развлекателни басейни

 - Проучване на строителни конструкции

 - Консултантски услуги

 - Управление на проекти