Проекти за басейни

Описание Снимки

Развлекателен басейн към жилищен комплекс за сезонно ползване,
гр.Созопол
Воден обем=625куб.м,
ЗП=650кв.м

Гаражи и басейн към жилищна сграда,
кв.Бояна, гр.София
РЗП=600кв.м, монолитна гредова конструкция

Развлекателен басейн към жилищен комплекс за сезонно ползване, гр.Созопол Воден обем=200куб.м, ЗП=160кв.м
Развлекателни басейни към жилищен комплекс за сезонно ползване,
гр.Созопол
Общ воден обем=1200куб.м, Обща ЗП=1100кв.м