Проектантско бюро „БИ Проект”ООД е създадено в началото на 2006г. за да отговори на увеличеното търсене на качествено изпълнени проекти в сферата на строителното проектиране. Служителите във фирмата са с дългогодишен опит в проектантския процес, членове са на КИИП и притежават нужната квалификация, умения и проектантски лиценз.