Проекти за жилищни сгради

Описание Снимки
Жилищна сграда, гр.Ботевград РЗП=2900кв.м Монолитна скелетно-безгредова конструкция.
Жилищна сграда за сезонно обитаване, гр.Поморие РЗП=2050кв.м Монолитна скелетно-безгредова конструкция.
Жилищна сграда, гр.Стара Загора РЗП=3200кв.м Монолитна скелетно-безгредова конструкция.